İş OrtaklarımızDijital güvenliğinize yönelik tüm ihtiyaçlarınıza uygun çözümlerimizle size destek oluyoruz.

Forcepoint Insider Threat

Forcepoint Insider Threat Nedir

Kullanıcı aktivitelerinin takibi ve log yönetiminin gerçekleştirilmesi kurumsal verileriniz için hayati önem arz etmektedir.  Tecrübe edilen  suistimal, siber sabotaj ve bilgi sızdırma vakıaları incelendiğinde kaynağın önemli ölçüde şirket personelleri olması, bu konunun önemini ve hassasiyetini açıklar nitelikte.

Forcepoint insider threat olası bir şirket içi veri sızdırılması ya da suistimali durumunda gerekli log'ları toplar ve size raporlar. Ayrıca Forcepoint insider threat, eksiksiz kullanıcı davranışı izlemesi için kullanıcı görünürlüğünü, gelişmiş analitiği, DLP entegrasyonunu ve güvenlik düzenini birleştirir.

Bu teknoloji, personellerin veri ile olan etkileşimlerine odaklanarak, davranış temelli oluşabilecek veri kayıplarını önlemek üzere yaratılmıştır.

forcepoint insider threat nedir

Forcepoint Inside Threat Nasıl Çalışır

 • BELİRTİ
  Normal bir davranış temelinin yaygınlaşması, kullanıcıların normal aktiviteleri yüzünden başıboş kalmaya başladığında potansiyel bir riskin erken belirtilerini verir.
 • TESPİT
  Şüpheci faaliyeti tesadüfen veya kasıtlı olarak saptamak.
 • ÖNLENMESİ
  Hedefli ya da istemeden sızdırılmaya çalışılan verilerin detaylarını raporlayarak önlem alınmasını sağlar.
 • ÇEŞİTLİLİK SAĞLAMAK
  Bir kullanıcının davranışlarına bağlam sağlamak, soruşturmanıza yardımcı olmak.
 • RAPORLAMA
  En riskli kullanıcılarınızı otomatik olarak tanımlar ve raporlar. Bir omuz üstü görünüm, bağlamı riskli davranış etrafında koymanıza olanak tanır. Bu, sistemin kaçırılıp işlenmediğini, çalışanların kötü niyetli bir eylem olup olmadığını veya kaza sonucu oluşmuş bir eylem olup olmadığını belirlemenizi sağlar.

Neden Forcepoint Insider Threat

 1. Risk tanımlama ve adli tıp için kullanıcı eylemlerine tam bir görünürlükKullanıcı eylemlerinin tam bir görüntüsü için hafif, yüksek ölçeklenebilir bir temsilcinin ve entegre üçüncü taraf verisinin güçlü kombinasyonu.
 2. Davranış risk puanlama motoru, gelişmiş kullanıcı analitiği ile desteklenmektedir.Hem bireysel kullanıcılar hem de çalışma grupları için temel hatları davranışları, anormallikleri tanımlar ve her kullanıcı için günlük konsolide edilmiş bir risk puanı sağlar. Kuruluşunuzun 30 günlük risk eğilimlerini hızla vurgular.
   
 3. Video tekrarlı araştırmalarİş akışları, ilgili kullanıcı etkinliğini ve risk kaynaklarını etkinlik zaman çizelgeleri, eğilim çizgileri ve canlı video çekimi ve bireysel kullanıcı eylemlerinin tekrarlanması da dahil olmak üzere hassas kullanıcı etkinliğiyle birleştirir.
   
 4. Forcepoint DLP ile entegrasyonlar yoluyla aktif tehdit azaltma ve veri korumasıForcepoint DLP'den hassas veri kaybını önleyen etkin veri saklamayı uygularken risk puanlama ve incelemelerine veri sınıflandırma uygular.
   
 5. Gizliliğe saygı gösterilirken suistimali önleyen kontrollerBir kullanıcıyı kendi eylemlerine bağlama yeteneğini korurken (işletme riski tehlikedeyken), risk puanlaması sırasında kişiyi anonimleştiren seçenekler. Araştırmacıları denetlemek, denetlemek ve denetlemek için yönetişim.

forcepoint insider threat

Forcepoint Insider Threat Özellikleri

 • Yalnızca Forcepoint Insider Threat, Windows ve Mac OS uç noktalarında DVR yakalama ve oynatma olanağı sunar.
 • Merkezi yönetim sayesinde, en riskli kullanıcıları belirleyebilecek daha sezgisel bir yol sağlar ve daha geniş riskleri ortaya çıkartabilecek kalıpları hızla görür.
 • Forcepoint Insider Threat, verilerin ne zaman toplanacağı ve personellerin mahremiyetini korumak için neler toplanacağı konusunda detaylı kural yazabilme imkanı tanır.
 • Yalnızca Forcepoint Insider Threat, riskli davranış saptanmasının ardından akıllı iyileştirme kararlarına hızlı bir şekilde geçmenize yardımcı olmak için Forcepoint DLP ile bütünleşir.
 • Temel kullanıcı ve çalışma grubu davranışlarının metadatalarını toplayarak, herhangi bir kullanıcının anormal bir davranışa girdiğinde otomatik olarak algılanmasını sağlar.
 • Forcepoint DLP ile entegrasyon, riskli kullanıcı davranışı algıladıktan sonra daha akıllı iyileştirme kararlarına hızla geçmeniz için gereken adli tıp özelliklerini sağlar.
 • Uyarı toplama özelliği ile en riskli kullanıcıları hızla tanımlar.
 • Video koleksiyonu ve oynatma, soruşturmayı hızlandırmaya yardımcı olur, atıf yapılmasına izin verir ve aynı zamanda çalışanın niyetini gösterir ve mahkemelerce kabul edilir